16. HRVATSKI
ONKOLOŠKI
KONGRES

HLK bodovi

Hrvatska liječnička komora je u procesu dodijele bodova za 16. hrvatski onkološki kongres

Prijava Vaših podataka, u svrhu prijave za HLK bodove moguća je tijekom registracije.

Bodovi će se dodjeljivati sukladno potvrđenim i plaćenim kotizacijama, a na temelju finalnog obračuna do 60 dana nakon kongresa.